Privacy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van mijn thuisgevoel – ayurveda en meer. (Vanaf nu mijn thuisgevoel genoemd.) In deze verklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan, die worden verzameld door mijn thuisgevoel. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Mijn thuisgevoel verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mijn thuisgevoel – ayurveda en meer is gevestigd aan de Constantiastraat 26, 1215 CK Hilversum en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Contactgegevens
mijnthuisgevoel.nl
Kristel Klomp van Baal
Constantiastraat 26
1215 CK te Hilversum
info@mijnthuisgevoel.nl

Zorgvuldige bescherming
Mijn thuisgevoel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mijnthuisgevoel.nl. Deze verklaring geldt voor alle pagina’s en blogs van mijn thuisgevoel.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Mijn thuisgevoel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mijn thuisgevoel verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die mijn thuisgevoel verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Mijn thuisgevoel heeft niet de intenties om gegevens te verzamelen van mensen jonger dan 16 jaar. Dit doet mijn thuisgevoel alleen wanneer er toestemming is van ouders of voogd. Dit is voor mijn thuisgevoel echter lastig te controleren. Als je er van overtuigd bent dat mijn thuisgevoel zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over iemand jonger dab 16, neem dan contact met ons op via info@mijnthuisgevoel.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Waarom gegevens bewaren?
Mijn thuisgevoel bewaart jouw gegevens om de volgende redenen:

 • Het verzenden van een nieuwsbrief. (mits je je hiervoor hebt ingeschreven)
 • Contact op te nemen via mail ten behoeve van een vraag of activiteit die is overeengekomen.
 • Om je te informeren over wijzigingen van producten of diensten.
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst om bijvoorbeeld informatie te leveren of delen.
 • Om het delen van content via social media (diensten van derde partijen) mogelijk te maken.
 • Om de website van mijn thuisgevoel en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.
 • Om te voldoen aan de op mijnthuisgevoel.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Let op: op deze website staan ook links naar websites van andere partijen. Mijn thuisgevoel is er niet verantwoordelijk voor hoe deze partijen met jouw gegevens omgaan. Elke website heeft hiervoor zijn eigen privacystatement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage of correctie van je persoonsgegevens sturen naar: info@mijnthuisgevoel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt mijn thuisgevoel je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Mijn thuisgevoel reageert zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe lang persoonsgegevens bewaren?
Mijn thuisgevoel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens verstrekken aan derden
Mijn thuisgevoel verstrekt nooit zonder jouw toestemming jouw gegevens aan derden. Dit mijn thuisgevoel alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om de website van mijn thuisgevoel te kunnen laten bestaan, heeft mijn thuisgevoel met een aantal partijen wel een verwerkingsovereenkomst. Dit zijn:

 • Google voor google analytics
 • Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrieven
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Met deze bedrijven is overeengekomen dat zij zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies
Mijn thuisgevoel maakt gebruik van cookies. Weet jij wat een cookie is? Dit is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of mobiele telefoon. Mijn thuisgevoel gebruikt deze cookies alleen met een puur technische functionaliteit. Dat wil zeggen dat de website mijn thuisgevoel goed kan blijven werken en dat bepaalde voorkeuren van jou bewaard blijven. Daarnaast staan er op deze website ook cookies waarmee mijn thuisgevoel  het surfgedrag van de bezoekers van mijnthuisgevoel.nl kan bijhouden.

Tip: Je kunt je afmelden voor deze cookies. Dit moet je doen bij je eigen internetbrowser. Deze kun je zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Mijn thuisgevoel maakt gebruik van een aantal cookies:

 • Google Analytics
  Hiermee kan mijn thuisgevoel zien hoe jij de website van mijn thuisgevoel gebruikt. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen als zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen heeft mijn thuisgevoel een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en is de functie “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook heeft mijn thuisgevoel het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.
 • Social media
  Op deze website staan op verschillende plaatsen buttons naar social media die worden gebruikt. Het gaat hier om Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn en Twitter. Door deze buttons kun je artikelen delen op een social media platform. De meeste social media kanalen werken met cookies. Mijn thuisgevoel heeft geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.
 • Tracking cookies
  Op deze website zijn tracking cookies geplaatst. Deze houden jouw surfgedrag bij. De reden is dat ik zo op maat content kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website word je geïnformeerd over deze cookies en wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 • Facebookpixel
  Mijn thuisgevoel maakt gebruik van een facebookpixel. Hiermee krijg ik inzicht over de manier waarop de website wordt gebruikt. Om zo kwaliteit en effectiviteit te meten. Mijn thuisgevoel maakt gebruik van een Facebookpixel op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor mijn thuisgevoel geen voorafgaande toestemming van je nodig heeft voor gebruik van Facebookpixel.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mijn thuisgevoel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Mijn thuisgevoel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress voor de hosting van de website
 • Mailchimp voor bijhouden van abonnees van de nieuwsbrief

Zorgvuldigheid belangrijk
Mijn thuisgevoel heeft deze verklaring heel zorgvuldig opgesteld. Maar mocht je toch nog zaken missen, laat dit dan via info@mijnthuisgevoel.nl weten. Mijn thuisgevoel heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Mocht het gaan om grote wijzigingen dan wordt dit via de website bekend maken.

Je heb de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar mijn thuisgevoel vindt het fijn al je eerst via bovenstaand mailadres contact opneemt om te kijken of wij hier samen uit kunnen komen. Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mijnthuisgevoel.nl.

Let op: Deze privacyverklaring wordt soms gewijzigd door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom slim om deze verklaring periodiek na te lezen.